Białoru¶-Łotwa-Estonia
Data Temat
2010-11-10 12:44 gmina i powiat Kamień Koszyrski, wojewodztwo poleskie
2010-06-30 03:55 WięĽniowie rozstrzelani przez Niemców w Baranowicach
2010-06-30 03:54 Baranowickie getto
2009-05-31 05:18 Wędrówki po Białorusi. Smolany - mała wie¶ z wielk± histori±
2009-02-25 19:52 Nigdy nie zapomnę tego dnia
2009-02-25 19:23 Familia Fiedosichin